'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Indonesia
Home » Struktur Organisasi

Susunan Pengurus Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota tangerang Delatan terdiri dari Ketua, Dua orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, serta didampingi oleh dua orang Penasehat.

Dalam menjalankan Program Kerjanya, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tangerang Selatan dibantunoleh 7(Tujuh) Majlis & 1(Satu) Lembaga, yang terdiri dari:

Majlis Tabligh, Majlis DikDasMen, Majlis Ekonomi, Majlis Kesejahteraan Sosial, Majlis Kader, Majlis Kesehatan, Majlis Hukum&HAM dan Lembaga Kebudayaan.

Shared Post: